има място в сърцето -

  
Има място в сърцето –
Празен пукот след бурна езда на съзнанието
Празна шушулка, плуваща след микроскопичната буря в окото
Празна разтвореност в твърдо агрегатните откази
Празно видение след убийството на наивния поглед

Има място в сърцето –
Което все още очаква да се удави в абсурдния прилив
след последния полет на чайките,
които не успяха да снесат в гърдите й лято,
след глъчката на толкова  грохотни ялови зими

Има място в сърцето –
Празна мелодия след пронизващ куршум в безплодието на ума й
Празна симетрия след екота на болезнената й женственост
Празна следа в бистрата локва на размътеното ежедневие
Празна дума след срутването на толкова недостигнати стълби

Има място в сърцето –
Което все още очаква задушаващия полъх на вятъра
След последния взрив на всичките вселенски начàла
Които не успяха да покълнат в утробата на името й
След контракциите на толкова безпощадни усти.

Има място в сърцето –
Толкова празно, че няма място за нея.

Коментари