недопушена цигара.

цигарата догаря. 
мислите ми също - 
тихо да изчезнеш
като дим.
и съм обречена
да ме изпълваш.
порочно е.
циклично е.
ти си вреден навик.
без бандерол.
контрабандно
ме боли.
аз запалих огъня.
и аз го угасих.
не ми е за първи път
да хвърлям
недопушена цигара.
хареса ти, нали?
да съм първата
и може би последната,
която толкова невидимо
остави белег.
само дето
тоя белег все още пари
върху мойте истини.
парадоксът е, че
аз дори не пуша.
но продължаваш да вредиш
сериозно на мен
и на всичко около мен.

Коментари