липсваш ми константно.

А липсата ти,
когато си до мен,
притъпява дори
най - острите ми опити
за безразличие.
И константно 
се разбивам на парчета.

Коментари