грешно минало..


Бягай, скрий се в белотата
на обърналите се стрелки.
Някога преди е спомената
тъгата в твоите очи.

И звука на минал спомен
ти се вижда криво запилян.
Къде отиде пътя ти отворен
към онзи горчиво-сладък блян?

А времето тече назад,
кръговратно впивайки се в теб.
И ти въртиш се в този опиат,
отричайки врага заклет.

Загубил смисъла за реалността
вечно грабиш грешните следи.
Гръб обърнал си на пролетта,
а зимата все рефренно те боли.

Коментари