18.07.2016 г.

по залез.източник

"I am both worse and better than you thought." -Sylvia Plath, from The Unabridged Journals Of Sylvia Plath 

Отиди по залез във полята сред цъфналата ръж. След дъжд иди, когато черната земя, притихнала, те чака. Гмурни се бавно в тъгата, която ти оставих да се връща с вятъра. Която млада, буйна и необуздана се полюшва под това небе- жътвар, дето ме прокле да бъда цяла, макар на локвички събрана. 
Отивай и ще видиш там наблизо (в безкрая) едно поточе, тихичко шептящо песента на времето, то не чака, просто отминава и събира камъчета от въздишки, събира и отлага, на дъното ги приютява, мене ме забравя. 
Гмурни се и поплувай в тази студена мараня, очите ми така трептяха някога, като зелените